Vincze Mária doktori értekezésének nyilvános vitája

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Vincze Mária doktori értekezésének nyilvános vitájára

Helyszín: Líceum, 112-es terme (Eger, Eszterházy tér 1.)
Időpont: 2018. október 19. 13.00

 

A benyújtott értekezés címe: A magyar mint idegen nyelv pedagógiája, különös tekintettel az olvasás- és írástanításra

 

Témavezetők: Dr. Bárdos Jenő – Pintér Miklósné dr. Eőry Vilma

 

A dolgozat és a tézisek megtekinthetők itt: http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/55/

 

A Doktori Bíráló Bizottság összetétele:
Elnök: Pukánszky Béla, DSc, egyetemi tanár, EKE
Pótelnök: Falus Iván, DSc, Professor Emeritus, EKE
Opponens: Nádor Orsolya, PhD, habilitált egyetemi docens, KRE
Opponens: Zimányi Árpád, PhD, habilitált főiskolai tanár, EKE
Pótopponens: Fábián Gyöngyi, PhD, habilitált egyetemi docens, PE
Tag: Hegedűs Rita, PhD, habilitált egyetemi docens, ELTE
Tag: Szűcs Tibor, PhD, habilitált egyetemi docens, PTE
Póttag: Heltai Pál, CSc, Professor Emeritus, KJF
Titkár: Tóth Éva, PhD, főiskolai docens, EKE
Póttitkár: Szép Beáta, PhD, főiskolai docens, EKE

 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Romsics Ignác s.k. Prof.    Dr. Pukánszky Béla s.k. Prof.    Dr. Bárdos Jenő s.k.
EDHT elnöke                                    NTDI vezetője                          NTDI programigazgatója

 

Eger, 2018. szeptember 15.


< Vissza