Vincze Mária doktori értekezésének nyilvános vitája

Utolsó módosítás: 2019. október 12.

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Vincze Mária doktori értekezésének nyilvános vitájára

Helyszín: Líceum, 112-es terme (Eger, Eszterházy tér 1.)
Időpont: 2018. október 19. 13.00

 

A benyújtott értekezés címe: A magyar mint idegen nyelv pedagógiája, különös tekintettel az olvasás- és írástanításra

 

Témavezetők: Dr. Bárdos Jenő – Pintér Miklósné dr. Eőry Vilma

 

A dolgozat és a tézisek megtekinthetők itt: http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/55/

 

A Doktori Bíráló Bizottság összetétele:
Elnök: Pukánszky Béla, DSc, egyetemi tanár, EKE
Pótelnök: Falus Iván, DSc, Professor Emeritus, EKE
Opponens: Nádor Orsolya, PhD, habilitált egyetemi docens, KRE
Opponens: Zimányi Árpád, PhD, habilitált főiskolai tanár, EKE
Pótopponens: Fábián Gyöngyi, PhD, habilitált egyetemi docens, PE
Tag: Hegedűs Rita, PhD, habilitált egyetemi docens, ELTE
Tag: Szűcs Tibor, PhD, habilitált egyetemi docens, PTE
Póttag: Heltai Pál, CSc, Professor Emeritus, KJF
Titkár: Tóth Éva, PhD, főiskolai docens, EKE
Póttitkár: Szép Beáta, PhD, főiskolai docens, EKE

 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Romsics Ignác s.k. Prof.    Dr. Pukánszky Béla s.k. Prof.    Dr. Bárdos Jenő s.k.
EDHT elnöke                                    NTDI vezetője                          NTDI programigazgatója

 

Eger, 2018. szeptember 15.


< Vissza