Spiczéné Bukovszki Edit doktori védése

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa megszervezte Spiczéné Bukovszki Edit doktorjelölt disszertációjának nyilvános vitáját, amelyre tisztelettel várunk minden érdeklődőt.

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja Önt

 

Spiczéné Bukovszki Edit doktori értekezésének nyilvános vitájára

 

Helyszín: Líceum, 112-es terem (Eger, Eszterházy tér 1.)
Időpont: 2017. március 31. 11 óra

A benyújtott értekezés címe: Az önálló nyelvtanulóvá nevelés lehetőségei: felsőoktatási szaknyelvtanárok nézetei a nyelvtanulói autonómiáról
Témavezető: Dr. Bárdos Jenő–Dr. Heltai Pál
A dolgozat és a tézisek megtekinthetők itt: http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/33/

A Doktori Bíráló Bizottság összetétele:
Elnök: Pukánszky Béla, DSc, egyetemi tanár, EKE
Pótelnök: Falus Iván, DSc, Professor Emeritus, EKE
Opponens: Einhorn Ágnes, PhD, egyetemi docens, BME
Opponens: Tar Ildikó, PhD, egyetemi docens, DE
Pótopponens: Sárvári Judit, PhD, ny. igazgató, BME
Tag: Kurtán Zsuzsa, CSc, ny. egyetemi docens, PE
Tag: Rébék-Nagy Gábor, PhD, egyetemi docens, PTE
Póttag: Sturcz Zoltán, CSc, egyetemi docens, BME
Titkár: Simándi Szilvia, PhD, főiskolai docens, EKE
Póttitkár: Tóth Éva, PhD, főiskolai docens, EKE

 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Gebei Sándor s.k.                              Prof. Dr. Pukánszky Béla s.k.          Prof. Dr. Bárdos Jenő s.k.
EDHT elnöke                                                      NTDI vezetője                               NTDI programigazgatója

 

Eger, 2017. február 24.


< Vissza