Simándi Szilvia habilitációja

Utolsó módosítás: 2019. október 12.

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Dr. Simándi Szilvia Ildikó, PhD magyar és német nyelvű habilitációs előadásaira.

Helyszín: Líceum, 112-es Könyvtári terem (Eger, Eszterházy tér 1.)
Időpont: 2018. október 26. 13.00

 

A magyar nyelvű habilitációs (tantermi) előadás címe: A tanulókörök módszertani vetületei – Die grundsätzlichen Merkmale der Studienzirkel
A magyar és német nyelvű tudományos előadás címe: Közösségi művelődés online tanulási környezetben – Lernen und Bildung Erwachsener in einer Online-Lerngemeinschaft

 

A benyújtott dolgozat címe: Közösségi művelődés, közösségi tanulás nem formális tanulási környezetben: A tanulókörök a felnőttkori művelődésben

 

A dolgozat elérhető itt: http://habilitacio.uni-eszterhazy.hu/36/

 

A Habilitációs (Szakértői) Bizottság összetétele:
Elnök: Pukánszky Béla, DSc, Dr.Habil, egyetemi tanár, EKE
Pótelnök: Schwendtner Tibor, DSc, Dr. Habil, egyetemi tanár, EKE
Opponens: Németh Balázs, PhD, Dr.Habil, intézetigazgató, egyetemi docens, PTE
Opponens: Farkas Éva, PhD, Dr. Habil, egyetemi docens, SZTE
Pótopponens: Fónai Mihály, CSc, egyetemi tanár, DE
Tag: Kozma Tamás, DSc, Professor Emeritus, DE
Tag: Kereszty Orsolya, PhD, Dr. Habil, intézetigazgató, egyetemi docens, ELTE
Póttag: Bajusz Klára, PhD, Dr. Habil, tanszékvezető, egyetemi docens, PTE
Titkár (szavazati joggal nem rendelkező): Kerülő Judit, CSc, főiskolai tanár, NYE
Póttitkár (szavazati joggal nem rendelkező): Mócz Dóra, PhD, tanszékvezető főiskolai tanár, KJF

 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Romsics Ignác s.k. Prof. Dr. Pukánszky Béla s.k.    Prof. Dr. Bárdos Jenő s.k.
EDHT elnöke                              NTDI vezetője                      NTDI programigazgatója

Eger, 2018. október 2.


< Vissza