Révész-Kiszela Kinga doktori védése

Utolsó módosítás: 2019. október 12.

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Révész-Kiszela Kinga doktori értekezésének nyilvános vitájára

Helyszín: Líceum, 112-es terme (Eger, Eszterházy tér 1.)
Időpont: 2018. december 14. 15.00

A benyújtott értekezés címe: Intervenciós program hatása az iskolaérettségre a tanulási- és motoros képességek tükrében

A dolgozat és a tézisek megtekinthetők itt: http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/57/ 

 

Témavezetők: dr. Fügedi Balázs-dr. Mező Ferenc

 

A Doktori Bíráló Bizottság összetétele:
Elnök: Prof. Dr. Falus Iván, DSc, Professor Emeritus (EKE),
Pótelnök: Prof. Dr. Bárdos Jenő, DSc, Professor Emeritus (EKE),
Opponens: Prof. Dr. Gombocz János, PhD, Professor Emeritus (TE),
Opponens: Dr. Vingender István, PhD, főiskolai tanár (SE),
Pótopponens: Dr. Lubinszki Mária, PhD, egyetemi adjunktus (ME),
Tag: Prof. Dr. Sipos Kornél, PhD, Professor Emeritus (TE),
Tag: Dr. Hanák Zsuzsanna, PhD, főiskolai tanár (EKE),
Póttag: Dr. Héjja-Nagy Katalin, PhD, egyetemi adjunktus (DE)
Titkár: Herpainé dr. Lakó Judit, PhD, egyetemi adjunktus (EKE)
Póttitkár: Dr. Racsko Réka, PhD, egyetemi adjunktus (EKE)

 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Romsics Ignác s.k.    Prof. Dr. Pukánszky Béla s.k.         Prof. Dr. Bárdos Jenő s.k.
EDHT elnöke                                  NTDI vezetője                                NTDI programigazgatója

 

Eger, 2018. 11. 22.


< Vissza