Racsko Réka munkahelyi védése

Utolsó módosítás: 2017. január 04.

Az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Racsko Réka doktori disszertációjának műhelyvitájára

Az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa
tisztelettel meghívja Önt Racsko Réka doktori disszertációjának műhelyvitájára

 

Helyszín: Líceum, 112-es terem (Eger, Eszterházy tér 1.)
Időpont: 2016. november 29. 9.30

 

A disszertáció címe: Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani megalapozásáról

Témavezető: dr. Kis-Tóth Lajos

 

A jelölt dolgozata itt elérhető: https://io.ektf.hu/download/6q9qO3i5479psTLM51ZyV24la0bWfEhTthq2OP39

 

A Bíráló Bizottság tagjai:

Elnök: Komenczi Bertalan, PhD. Dr. Habil. EKE (egyetemi tanár)
Opponens: Z. Karvalics László, CSc., SZTE (egyetemi docens)
Opponens: Stóka György, PhD., EKE, (egyetemi docens)
Tag: Forgó Sándor, PhD., EKE (főiskolai tanár)
Szavazati joggal nem rendelkező véleményezők:
Both Vilmos
Horváth Ádám

Jegyzőkönyvvezető: Antal Péter, PhD, EKE (főiskolai docens)

 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Pukánszky Béla s.k.                         Prof. Dr. Bárdos Jenő s.k.
NTDI vezetője                                                 NTDI programigazgatója

 

Eger, 2016. november 14.


< Vissza