Ponyi László doktori védése

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa meghirdette Ponyi László doktorjelölt disszertációjának nyilvános vitáját.

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

Ponyi László doktori értekezésének nyilvános vitájára

Helyszín: Líceum, 112-es terem (Eger, Eszterházy tér 1.)

Időpont: 2017. november 25. 10.00

A benyújtott értekezés címe: Közművelődés és a romák. Roma közösségi házak vizsgálata az Észak-magyarországi régióban

Témavezető: dr. Kállai Ernő, PhD

A dolgozat és a tézisek megtekinthetők itt: http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/38/ 

A Doktori Bíráló Bizottság összetétele:

 

Elnök: Bárdos Jenő, DSc, Professor Emeritus, Eszterházy Károly Egyetem

Pótelnök: Falus Iván, DSc, Professor Emeritus, Eszterházy Károly Egyetem

Opponens: Sári Mihály, PhD, Dr. habil., ny. főiskolai tanár, Eötvös József Főiskola

Opponens: Szabó József,PhD. Dr.habil., egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem

Pótopponens: Simándi Szilvia, PhD, főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem

Tag: Dr. T. Molnár Gizella, PhD, főiskolai tanár, Szegedi Tudományegyetem

Tag: Dr. Kerülő Judit, CSc., főiskolai tanár, Nyíregyházi Egyetem

Póttag: Dr. Verók Attila PhD, főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem

Titkár: Veres Gábor, PhD, főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem

Póttitkár: Tóth Tibor, PhD, főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem

 

Tisztelettel:

 

Prof. Dr. Romsics Ignác s.k.    Prof. Dr. Pukánszky Béla s.k.          Prof. Dr. Bárdos Jenő s.k.

EDHT elnöke                           NTDI vezetője                                NTDI programigazgatója

 

Eger, 2017. október 13.


< Vissza