Petz Tiborné doktori értekezésének nyilvános vitája

Utolsó módosítás: 2021. január 05.

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Petz Tiborné doktori értekezésének nyilvános vitájára.

Időpont: 2021. január 7. 13.00

Online lebonyolítva, az esemény megtekinthető itt: https://youtu.be/oBdHJFkKQIk

A benyújtott értekezés címe: Kompetencia alapú matematikaoktatás megvalósulása és kritikus pontjai a tanítóképzésben

Témavezető: Dr. Hoffmann Miklós
A dolgozat és a tézisek megtekinthetők itt: http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/84/

A Doktori Bíráló Bizottság összetétele:

Elnök: Mika János, DSc, egyetemi tanár, EKE

Pótelnök: Pukánszky Béla, DSc, egyetemi tanár, EKE

Opponens: Nahalka István, CSc, egyetemi docens, ELTE

Opponens: Lükő István, CSc, egyetemi magántanár, PTE

Pótopponens: Stóka György, PhD, egyetemi docens, EKE

Tag: Kis-Tóth Lajos, PhD, ny. főiskolai tanár, EKE

Tag: Komenczi Bertalan, PhD, Professor Emeritus, EKE

Póttag: Bárdos Jenő, DSc, Professor Emeritus, EKE

Titkár: Racsko Réka, PhD, adjunktus, EKE

Póttitkár: Simándi Szilvia, PhD, egyetemi docens, EKE


Kérdések a védés ideje alatt a bizottság titkárának küldhetők a racsko.reka@uni-eszterhazy.hu címre.

 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Romsics Ignác s.k. Prof. Dr. Pukánszky Béla s.k.      Prof. Dr. Bárdos Jenő s.k.
EDHT elnöke                                         NTDI vezetője            NTDI programigazgatója


< Vissza