Pedagógiatörténeti szimpózium a XVII. ONK-n

Pedagógiatörténeti szimpózium zajlott a XVII. Országos Neveléstudományi Konferencián. A pedagógusképzés professzionalizációjának és intézményesülésének gyökerei Magyarországon – az egri tanítóképzés első évtizedei címen, oktatóink és hallgatóink részvételével rendeztek pedagógiatörténeti szimpóziumot a XVII. Országos Neveléstudományi Konferencián.

Az egri Neveléstudományi Doktori Iskola évek óta autentikus terepe a színvonalas pedagógiatörténeti kutatásoknak, amelyek friss eredményeiről számoltak be oktatóink és hallgatóink november 10-én, a Nyíregyházi Egyetemen. A szimpózium vezetője Dr. Pukánszky Béla, opponense Dr. Nóbik Attila volt. A konstruktív szakmai vitával záruló eseményen az alábbi előadások hangzottak el:

 

Dr. Pukánszky Béla: A hazai népiskolai tanítóképzés intézményesülési és szakmásodási folyamatainak kezdetei és a korabeli tanítói kézikönyvek iskolásgyermek-képe
Dr. Virág Irén: A testi nevelés a 18-19. század fordulóján
Klem Dénes: Az ének- és zenetanítás helyzete a magyar nyelvű felekezeti tanítóképzésben a 19. században
Mizera Tamás: Katolikus tanítókép(zés) az egri Érseki Líceumi Nyomda 19. századi kiadványainak tükrében

 


< Vissza