Orgovány-Gajdos Judit doktori védése

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Orgoványi-Gajdos Judit doktori értekezésének nyilvános vitájára

Helyszín: Líceum, 112-es terme (Eger, Eszterházy tér 1.)
Időpont: 2018. június 22-én 13.00

A benyújtott értekezés címe: Tanárképzésben részt vevő hallgatók pedagógiai problémamegoldó gondolkodásának fejlesztése design-alapú kutatás keretében
Témavezető: Dr. Falus Iván

A dolgozat és a tézisek megtekinthetők itt: http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/53/

 

A Doktori Bíráló Bizottság összetétele:
Elnök: Pukánszky Béla, DSc, egyetemi tanár, EKE
Pótelnök: Bárdos Jenő, DSc, Professor Emeritus, EKE
Opponensek:
Estefánné Varga Magdolna, PhD, főiskolai tanár, EKE
Sallai Éva, PhD, ny. egyetemi docens, ELTE
Pótopponens: Kotschy Beáta, PhD, Professor Emerita, Sapientia Főiskola
Tagok:
Héjja-Nagy Katalin, PhD, főiskolai docens, EKE
Köcséné Szabó Ildikó, egyetemi docens, PE
Póttag: Kálmán Orsolya, egyetemi adjunktus, ELTE
Titkár: Simándi Szilvia, PhD, főiskolai docens, EKE
Póttitkár: Virág Irén, PhD, főiskolai docens, EKE

 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Romsics Ignác s.k.           Prof. Dr. Pukánszky Béla s.k.      Prof. Dr. Bárdos Jenő s.k.
EDHT elnöke                                            NTDI vezetője                    NTDI programigazgatója

Eger, 2018. június 1.


< Vissza