Nóbik Attila habilitációja

Utolsó módosítás: 2019. október 12.

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Dr. Nóbik Attila, PhD magyar és angol nyelvű habilitációs előadásaira.

Helyszín: Líceum, 112-es Könyvtári terem (Eger, Eszterházy tér 1.)
Időpont: 2018. október 27. 9.30

 

A magyar nyelvű habilitációs (tantermi) előadás címe: Pedagógusképzés Magyarországon a kezdetektől az első̋ világháborúig – History of teacher training in Hungary until World War I.
A magyar és angol nyelvű tudományos előadás címe: A tanító́i pálya feminizációja a 19. század végén Magyarországon a pedagógiai folyóiratok tükrében – Feminization of elementary teachers' careers in the late 19th century

 

A benyújtott dolgozat címe: A pedagógiai szaksajtó és a néptanítói szakmásodás a dualizmus korában

A dolgozat elérhető itt: http://habilitacio.uni-eszterhazy.hu/35/

 

A Habilitációs (Szakértői) Bizottság összetétele:
Elnök: Schwendtner Tibor, DSc, EKE, (egyetemi tanár)
Pótelnök: Bárdos Jenő, DSc, Dr. Habil, EKE (Professor Emeritus)
Opponens: Rébay Magdolna, PhD, Dr. Habil, DE, (egyetemi docens)
Opponens: Szabolcs Éva, PhD, Dr. Habil, ELTE (egyetemi tanár)
Pótopponens: Németh András, DSc, Dr. Habil, ELTE (egyetemi tanár)
Tag: Kéri Katalin, DSc, Dr. Habil, PTE (egyetemi tanár)
Tag: Ugrai János, PhD, Dr. Habil. EKE, (egyetemi docens)
Póttag: Albert Gábor, PhD, Dr. Habil, Kaposvári Egyetem (egyetemi docens)
Szavazati joggal nem rendelkező titkár: Simándi Szilvia, PhD, EKE (főiskolai docens)
Szavazati joggal nem rendelkező póttitkár: Virág Irén, PhD, EKE (főiskolai docens)

 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Romsics Ignác s.k.     Prof. Dr. Pukánszky Béla s.k. Prof. Dr. Bárdos Jenő s.k.
EDHT elnöke                                NTDI vezetője                      NTDI programigazgatója

Eger, 2018. október 2.


< Vissza