Nahalka István habilitációja

Utolsó módosítás: 2019. október 12.

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Dr. Nahalka István, CSc magyar és angol nyelvű habilitációs előadásaira.

Helyszín: Líceum, 112-es Könyvtári terem (Eger, Eszterházy tér 1.)
Időpont: 2018. november 16. 10.30
A magyar nyelvű habilitációs (tantermi) előadás címe: A gyermeki elképzelések jelentősége a tanulási folyamatban, a konstruktivista pedagógiai elmélet egy konkrét alkalmazása felső tagozatos általános iskolások tanítása során. /Significance of Children's Ideas in the Learning Process: a Specific Application of Constructivist Educational Theory.
A magyar nyelvű tudományos előadás címe: Méréses módszerek a pedagógiában - kritika és a kitörés lehetősé¬gei./ Methods of Assessment in Education: a Critical Analysis and an Attempt at a Solution
Az angol nyelvű tudományos előadás címe: Some Problems of Educational Assessment in the Light of Measurement Theory
A benyújtott dolgozat címe: Ellentmondások a pedagógiai mérés és értékelés elméleteiben

A dolgozat elérhető itt: http://habilitacio.uni-eszterhazy.hu/38/

A Habilitációs (Szakértői) Bizottság összetétele:
Elnök: Bárdos Jenő, DSc, Dr. Habil, EKE (Professor Emeritus)
Pótelnök: Falus Iván, DSc, Dr. Habil, EKE (Professor Emeritus)
Opponens: Horváth György, DSc, Dr. Habil, Pannon Egyetem (ny. egyetemi tanár)
Opponens: Hoffmann Miklós, DSc, Dr. Habil, EKE (egyetemi tanár)
Pótopponens: Tóth Péter, PhD, Dr. Habil, Óbudai Egyetem (egyetemi docens)
Tag: Mátrai Zsuzsa, DSc, ELTE (Professor Emeritus)
Tag: Benedek András, DSc, Dr. Habil., BME (egyetemi tanár)
Póttag: Sántha Kálmán, PhD, Dr. Habil, Pannon Egyetem (egyetemi docens)
Szavazati joggal nem rendelkező titkár: Simándi Szilvia, PhD, EKE (főiskolai docens)
Szavazati joggal nem rendelkező póttitkár: Mogyorósi Zsolt, PhD, EKE (főiskolai docens)

 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Romsics Ignác s.k.        Prof. Dr. Pukánszky Béla s.k.            Prof. Dr. Bárdos Jenő s.k.
EDHT elnöke                             NTDI vezetője                                      NTDI programigazgatója

Eger, 2018. október 20.


< Vissza