Érsek Attila disszertációjának nyilvános vitája

Utolsó módosítás: 2020. február 14.

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Érsek Attila doktori értekezésének nyilvános vitájára

Helyszín: Líceum, 112-es könyvtári terem (Eger, Eszterházy tér 1.)
Időpont: 2020. február 27. 10.00

A benyújtott értekezés címe: A történelmi tartalomba ágyazott kritikai gondolkodás kognitív elemeinek mérési, fejlesztési lehetőségei a 11-12. évfolyamos gimnáziumi tanulók körében elektronikus tanulási környezetben
Témavezető: Lengyelné dr. Molnár Tünde

A dolgozat és a tézisek megtekinthetők itt: http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/76/

 

A Doktori Bíráló Bizottság összetétele:
Elnök: Komenczi Bertalan, PhD, dr. habil, Professor Emeritus, EKE
Pótelnök: Kis-Tóth Lajos, PhD, dr. habil, ny. főiskolai tanár, EKE
Opponens: Kaposi József, PhD, dr. habil, egyetemi docens, PPKE
Opponens: Molnár György, PhD, dr. habil, egyetemi docens, BME
Pótopponens: Fischerné Dárdai Ágnes, PhD, egyetemi tanár, PTE
Tag: Buda András, PhD, egyetemi adjunktus, DE
Tag: Főző Attila László, PhD, óraadó, ELTE
Póttag: Lénárd András, PhD, egyetemi docens, ELTE
Titkár: Antal Péter, PhD, egyetemi docens, EKE
Póttitkár: Racsko Réka, PhD, adjuntus, EKE

 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Romsics Ignác s.k.      Prof. Dr. Pukánszky Béla s.k.    Prof. Dr. Bárdos Jenő s.k.
az EDHT elnöke                             az  NTDI vezetője                 az NTDI programigazgatója

Eger, 2020. 02. 04.


< Vissza