Dr. Simonics István habilitációja

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa megszervezte dr. Simonics István habilitációs előadásait, amelyre minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk.

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Dr. Simonics István, PhD magyar és angol nyelvű habilitációs előadásaira.

Helyszín: Líceum, 112-es Könyvtári terem (Eger, Eszterházy tér 1.)
Időpont: 2017. július 13. 11 óra

A magyar nyelvű habilitációs (tantermi) előadás címe: A felnőttképző oktató helye és szerepe. Role and Place of a Vocational Trainer

A magyar és angol nyelvű tudományos előadás címe: Mérnöktanárok és mentortanárok IKT alkalmazásának összehasonlítása. The Use of ICT Equipment by Engineer and Mentor Teachers

 

A benyújtott dolgozat címe: Az információátadás és feldolgozás problémái

A dolgozat és a tézisek megtekinthetők itt: http://habilitacio.uni-eszterhazy.hu/view/creators/Simonics=3AIstv=E1n=3A=3A.html

 

A Habilitációs Bizottság tagjai:
Elnök: Bárdos Jenő, DSc, Dr. Habil., EKE (Professor Emeritus)
Pótelnök: Mika János DSc, Dr. Habil., EKE (egyetemi tanár)
Opponens: Benedek András, DSc, Dr. Habil., BME (egyetemi tanár)
Opponens: Ollé János, PhD, Dr. Habil, EKE, (főiskolai tanár)
Pótopponens: Köpeczi-Bócz Tamás, PhD, Corvinus Egyetem (egyetemi docens)
Tag: Lükő István, CSc, Dr. Habil., PTE (egyetemi magántanár)
Tag: Kozma Tamás, DSc, Dr. Habil. DE (Professor Emeritus)
Póttag: Kis-Tóth Lajos, PhD, Dr. Habil., EKE (főiskolai tanár)
Póttag: Komenczi Bertalan, PhD, Dr. Habil., EKE (Professor Emeritus)
Szavazati joggal nem rendelkező titkár: Dr. Tengely Adrienn, PhD, EKE (főiskolai docens)
Szavazati joggal nem rendelkező póttitkár: Dr. Hanák Zsuzsanna, PhD, Dr. Habil, EKE (főiskolai tanár)

 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Romsics Ignác s.k.

EDHT elnöke

Prof. Dr. Pukánszky Béla s.k.

NTDI vezetője

Prof. Dr. Bárdos Jenő s.k.
NTDI programigazgatója

 

Eger, 2017. június 19.


< Vissza