Dr. Molnár György, PhD habilitációs előadása

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Dr. Molnár György, PhD magyar és angol nyelvű habilitációs előadásaira.

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt

 

Dr. Molnár György, PhD

magyar és angol nyelvű habilitációs előadásaira.

Helyszín: Líceum, 112-es Könyvtári terem (Eger, Eszterházy tér 1.)
Időpont: 2018. március 24. 13.00

 

A magyar nyelvű habilitációs (tantermi) előadás címe: Korszerű tanítás- és tanulástámogató rendszerek a 21. században – Up-to-date Teaching and Learning Support Systems in the 21st Century

 

A magyar és angol nyelvű tudományos előadás címe: Eredmények és lehetőségek a digitális kor pedagógiájában avagy kételyek és jó gyakorlatok az innovatív és holisztikus szemléletű pedagógiai módszerek útján - Outcomes and opportunities of digital pedagogy, or concerns and good practices through innovative and holistic pedagogical methods

A benyújtott dolgozat címe: Eredmények és lehetőségek a digitális kor pedagógiájában avagy kételyek és jó gyakorlatok az innovatív és holisztikus szemléletű pedagógiai módszerek útján

 

A dolgozat elérhető itt: http://habilitacio.uni-eszterhazy.hu/29/

 

A Habilitációs (Szakértői) Bizottság összetétele:
Elnök: Komenczi Bertalan, PhD, Dr. Habil, EKE (Professor Emeritus)
Pótelnök: Pukánszky Béla, DSc, Dr. Habil, EKE (egyetemi tanár)
Opponens: Lükő István, CSc, Dr. Habil, PTE (egyetemi magántanár)
Opponens: Forgó Sándor PhD, Dr. Habil, EKE (ny. főiskolai tanár)
Pótopponens: Albert Sándor, Dr.Habil. Neumann János Egyetem (ny. egyetemi tanár)
Tag: Bábosik István, DSc, Dr. Habil, ELTE (Professor Emeritus)
Tag: Bárdos Jenő, DSc, Dr. Habil, EKE (Professor Emeritus)
Póttag: Szőköl István, PhD, Dr. Habil, Selye János Egyetem (egyetemi docens)
Szavazati joggal nem rendelkező titkár: Dienes Nikolett, EKE (az NTDI titkára)
Szavazati joggal nem rendelkező póttitkár: Antal Péter, PhD, EKE (főiskolai docens)

 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Romsics Ignác s.k.            Prof. Dr. Pukánszky Béla s.k.                 Prof. Dr. Bárdos Jenő s.k.
             EDHT elnöke                              NTDI vezetője                                  NTDI programigazgatója

 

 

Eger, 2018. március 1.


< Vissza