Dr. Kelemen Judit habilitációja

Utolsó módosítás: 2020. október 30.

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Dr. Kelemen Judit, DLA magyar és angol nyelvű habilitációs előadásaira.

Helyszín: Líceum, Konferenciaterem-online lebonyolítva - elérhetőség: https://youtu.be/ZzxOkX5olNI
Időpont: 2020.11.13. 13.00

A magyar nyelvű habilitációs (tantermi) előadás címe: A zenei nevelés története / History of Music Education

A magyar és angol nyelvű tudományos előadás címe: Mátyás-korabeli zenei nevelés Patakon a Szalkai-kódex tükrében / Reconstruction of music education under King Matthias in Sáros-Patak based upon the Szalkai Codex
A benyújtott dolgozat címe: Ének-zene tantárgy-pedagógia tanító alapszakos hallgatók számára

A dolgozat elérhető itt: http://habilitacio.uni-eszterhazy.hu/43/

A Habilitációs (Szakértői) Bizottság összetétele:
Elnök: Pukánszky Béla, DSc, dr. habil., egyetemi tanár, EKE
Pótelnök: Bárdos Jenő, DSc, Professor Emeritus, EKE
Opponens: Döbrössy János, DLA, dr. habil., tanszékvezető egyetemi docens, ELTE
Opponens: Sándor Zoltán, DLA, egyetemi tanár, ME
Pótopponens: Kutnyánszky Csaba, DLA, egyetemi tanár, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Tag: Dienes Dénes, PhD, dr. habil., egyetemi tanár, Sárospataki Református Teológiai Akadémia
Tag: Kis-Tóth Lajos, PhD, dr. habil., ny. főiskolai tanár
Póttag: Bolvári-Takács Gábor, PhD, dr. habil., egyetemi tanár, Magyar Táncművészeti Egyetem
Titkár: Aszalos Bence, DLA, dr. habil., egyetemi docens, EKE

Szavazati joggal nem rendelkező póttitkár: Kis Katalin, PhD, főiskolai docens, EKE

 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Romsics Ignác s.k. Prof. Dr. Pukánszky Béla s.k. Prof. Dr. Bárdos Jenő s.k.
EDHT elnöke                              NTDI vezetője                    NTDI programigazgatója

 

Eger, 2020. október 12.


< Vissza