Dr. Csiba Péter habilitációs előadásai

Utolsó módosítás: 2019. december 08.

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja Önt

Dr. Csiba Péter, PhD magyar és angol nyelvű habilitációs előadásaira.
Helyszín: Líceum, 112-es Könyvtári terem (Eger, Eszterházy tér 1.)
Időpont: 2019. december 19. 12.30
A magyar nyelvű habilitációs (tantermi) előadás címe: A geometria felfedeztető oktatásának támogatása infokommunikációs eszközökkel - Supporting Exploratory Education in Geometry with Infocommunication Tools
A magyar nyelvű tudományos előadás címe: A matematika és ezen belül a geometria oktatásának a helyzete a Szlovákiai iskolarendszerben - The Position of Teaching Mathematics Including Geometry in the School System of Slovakia
Az idegen nyelvű tudományos előadás címe: Possibilities of Using Various Mathematical Softwares in the Teaching of Geometry in the Public Education of Slovakia
A benyújtott dolgozat címe: A matematika és ezen belül a geometria oktatásának a helyzete a Szlovákiai iskolarendszerben

A dolgozat elérhető itt: http://habilitacio.uni-eszterhazy.hu/42/ 

A Habilitációs (Szakértői) Bizottság összetétele:
Elnök: Komenczi Bertalan, PhD, EKE (Professor Emeritus)
Pótelnök: Bárdos Jenő, DSc, Dr. Habil, EKE (Professor Emeritus)
Opponens: Jan Guncaga, Dr. habil., PhD, Comenius University in
Bratislava, Szlovákia, (egyetemi docens)
Opponens: Herendiné dr. Kónya Eszter, PhD, Dr. Habil, DE (egyetemi docens)
Pótopponens: Sántha Kálmán, PhD, Dr. Habil, KJE (egyetemi docens)
Tag: Pukánszky Béla, DSc, EKE (egyetemi tanár)
Tag: Hoffmann Miklós, DSc, EKE (egyetemi tanár)
Póttag: Sántha Kálmán, PhD, Dr. Habil, KJE (egyetemi docens)
Szavazati joggal nem rendelkező titkár: Dienes Nikolett, EKE (NTDI titkár)
Szavazati joggal nem rendelkező póttitkár: Gortva János, EKE (NTDI ügyvivő)
Tisztelettel:

Prof. Dr. Romsics Ignác s.k. Prof. Dr. Pukánszky Béla s.k. Prof. Dr. Bárdos Jenő s.k.
EDHT elnöke                                  NTDI vezetője                NTDI programigazgatója

Eger, 2019. november 30.


< Vissza