Döbörné Fizel Natasa disszertációjának védése

Utolsó módosítás: 2019. október 12.

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Döbörné Fizel Natasa doktori értekezésének nyilvános vitájára

 

Helyszín: Líceum, 112-es terem (Eger, Eszterházy tér 1.)
Időpont: 2018. február 16. 13.00

A benyújtott értekezés címe: A polgári iskolai tanárképzés professzionalizációja és intézményesülésének utolsó szakasza. Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetem együttműködése a tanárképzés területén (1928-1947).
Témavezető: dr. Pukánszky Béla
A dolgozat és a tézisek megtekinthetők itt: http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/45/

 

A Doktori Bíráló Bizottság összetétele:
Elnök: Falus Iván, DSc. Professor Emeritus, EKE
Pótelnök: Bárdos Jenő, DSc., Professor Emeritus, EKE
Opponens: Baska Gabriella, PhD, egyetemi docens, ELTE
Opponens: Verók Attila, PhD, egyetemi docens, EKE
Pótopponens: Hegedűs Judit, PhD, egyetemi docens, NKE
Tag: Kéri Katalin DSc, egyetemi tanár, PTE
Tag: Schwendtner Tibor, DSc, egyetemi tanár, EKE
Póttag: Albert Gábor PhD, egyetemi docens, Kaposvári Egyetem
Titkár: Virág Irén, PhD, főiskolai docens, EKE
Póttitkár: Kovács László, PhD, főiskolai docens, EKE

 

Tisztelettel:

 

Prof. Dr. Romsics Ignác s.k. EDHT elnöke

Prof. Dr. Pukánszky Béla s.k. NTDI vezetője

Prof. Dr. Bárdos Jenő s.k. NTDI programigazgatója

 

Eger, 2018. január 25.


< Vissza