Buránszkiné Sallai Márta doktori védése

Utolsó módosítás: 2019. október 12.

Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa és az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsa tisztelettel meghívja Önt Buránszkiné Sallai Márta doktori értekezésének nyilvános vitájára

Helyszín: EKE C-épület Dékáni Tanácsterme (3300 Eger Leányka út 4, földszint)
Időpont: 2018. november 15. 13.00

A benyújtott értekezés címe: Korszerű időjárási ismeretek és kapcsolódó magatartásminták a környezeti nevelésben
Témavezetők: Dr. Mika János – Ütőné dr. Visi Judit
A dolgozat és a tézisek megtekinthetők itt: http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/56/

A Doktori Bíráló Bizottság összetétele:
Elnök: Falus Iván, DSc, Professor Emeritus, EKE
Pótelnök: Pukánszky Béla, DSc, egyetemi tanár, EKE
Opponens: Bartholy Judit, DSc, egyetemi tanár, ELTE
Opponens: Lükő István, CSc, egyetemi magántanár, PTE
Pótopponens: Tar Károly, PhD, ny. egyetemi docens, DE
Tag: Puskás János, PhD, főiskolai tanár, ELTE
Tag: Tar Károly, PhD, ny. egyetemi docens, DE
Póttag: Dr. Makra László, PhD, egyetemi tanár, SZTE
Titkár: Sütő László, PhD, egyetemi docens, EKE
Póttitkár: Lakatos László, PhD, egyetemi docens, EKE

Tisztelettel:

Prof. Dr. Romsics Ignác s.k.                           Prof. Dr. Pukánszky Béla s.k.      Prof. Dr. Bárdos Jenő s.k.
EDHT elnöke                                                          NTDI vezetője                      NTDI programigazgatója

Eger, 2018. október 20.


< Vissza