A képzés rendje

Utolsó módosítás: 2020. április 29.

A doktori képzés általános rendjéről a 2016. szeptember 1. előtt indított képzések esetében A Neveléstudományi Doktori Iskola Működési Szabályzatának 9-10. §-a, valamint az Eszterházy Károly Főiskola Doktori Szabályzatának 9-11. §-a rendelkezik.Az EKE NTDI képzési terve, 2016. szeptemberétől

A Neveléstudományi Doktori Iskolában 8 beiratkozott félév alatt 240 kreditet kell teljesíteni, a fokozatot pedig legkésőbb öt év alatt kell megszerezni. (A részletes szabályozást lásd A nemzeti felsőoktatásról szóló 2015. évi CCVI törvény 23.§ (4) módosításában.)

A képzés két szakaszból áll: I. Képzési és kutatási szakasz; II. Kutatási és disszertációs szakasz. A második szakasz megkezdésének feltétele a sikeres komplex vizsga. Tanóra rendszerű oktatásra csak az első szakaszban kerülhet sor, a második szakasz a kutatások kivitelezésére, témavezetői és egyéb szakmai konzultációkra, a publikációs tevékenység fokozására szolgál. A nyolc félév minimális kutatási kreditszáma (pontszáma) 70 pont.

Krediteloszlás:
I. Képzési és kutatási szakasz:
- Tantárgyi követelmények: 80 kredit
- Kutatás (konferencia, publikációk, kutatási terv: 24 kredit
- A hallgató oktatási tevékenysége: 16 kredit
Összesen 120 kredit.

A komplex vizsga nem kreditálható, ellenben a továbbhaladás feltétele.
A komplex vizsgáért díj szedhető.
A komplex vizsga értéke (maximum 30%-os arányban) figyelembe vehető a fokozat minősítésében

II. Kutatási és disszertációs szakasz
- Tantárgyi követelmények: 0 kredit
- Konzultáció oktatókkal, témavezetőkkel, kutatótársakkal: 48 kredit
- Kutatás publikálása (tanulmányok, kutatási beszámolók stb.) 56 kredit
- A hallgató oktatási tevékenysége: 16 kredit
Összesen 120 kredit. 

A kreditek félévenkénti javasolt eloszlása:


 A KUTATÁSI ÉS KÉPZÉSI SZAKASZ TANTÁRGYI RENDSZERE 2016-tól 


NTDI publikációs pontszámok 2016. szeptemberétől:

Az abszolutóriumhoz (8 félév) minimum 70 pont teljesítendő. Javasolt megoszlás: I. Oktatási-kutatási szakasz: minimum 24 pont; II. kutatási-disszertációs szakasz: minimum 56 pont. Az ajánlott pontértékektől a publikáció minősége és mennyisége alapján plusz/mínusz egy pont eltérés lehetséges. A pontszámok ajánlója a jelölt, bírálója a témavezető, felülbírálója a programvezető.
Szövegben és tartalomban azonos téma csak egyetlen egyszer, egyetlen műfajban kerülhet elszámolásra, mégpedig abban, amely a legmagasabb pontértéket képviseli. Kívánatos, hogy a jelölt védeni kívánt témakörében legalább öt publikációval rendelkezzék.
Az alábbi pontszámok a neveléstudomány és alkalmazásainak produktumaira vonatkozó pontszámok. A jelölt szűkebb szakterületén létrehozott, neveléstudományi vonatkozást nem hordozó munkák e pontszámok tekintetében nem vehetők figyelembe.
Több szerző esetén legfeljebb négyszerzős tanulmányok vehetők figyelembe. Társszerzők esetén minden pontszám automatikusan osztandó a szerzők számával (az egész számokra kerekítés szabályai szerint).
Konferencia-kategóriák emelkedő fontossági sorrendben: disszeminációs konferencia; szakmai workshop, interaktív rendezvény; tutoriális oktatási, képzési konferencia ( hangverseny, kiállítás); nem bírálati rendszerű műhelykonferencia; bírálati rendszerű tudományos konferencia; a tudományterület (művészeti terület) kiemelkedő konferenciája.
Nemzetközi konferenciának - a megrendezés helyszínétől függetlenül - csak az számít, ahol az alábbi feltételek közül legalább az egyik teljesül: a tudományos programbizottság tagjainak többsége nem magyar és legalább három különböző országból érkezett; illetve, a programban szereplő előadások többsége nem magyar nyelvű és a résztvevők legalább három külföldi országból érkeztek.  


A NTDI komplex vizsgája (2016-tól)

Az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának komplex vizsgája lezárja a képzés első négy félévét, vagyis az oktatási és kutatási szakaszt. A sikeres vizsga feltétele a második, vagyis a kutatási-disszertációs, doktorjelölti szakasz megkezdésének. A komplex vizsga két részből áll: átfogó, elméleti tudományterületi ismeretekből (neveléstudomány); valamint a választott témához köthető, szakterületi vizsgaelemből, amelynek része a kutatási beszámoló.

A komplex vizsga elméleti része két főtárgyból (neveléstudomány) és egy melléktárgyból áll, amely utóbbi a hallgató által választott program (vagy modul) releváns tartalma. A két főtárgyból (neveléstudomány) az egyik kötelező, ez a kutatásmódszertan; a másik választható: didaktika; vagy neveléstörténet; vagy nevelésfilozófia és neveléselmélet. A melléktárgyak: pedagógus-kutatás; vagy iskolapedagógia; vagy nyelvpedagógia; vagy környezetpedagógia; vagy digitális pedagógia a hallgató szakterületének megfelelően.


Megjegyzések:

A komplex vizsga egy teljes napot vesz igénybe. Délelőtt az elmélet: az átfogó neveléstudományi rész; délután a szakterületi ismereteket is bemutató kutatási beszámoló, amelynek fókusza a megvalósítható kutatási terv. A kutatási tervet a hallgatók legalább két héttel a vizsga előtt benyújtják. A kutatási beszámoló esetén az opponenciát a vizsgán maga a bizottság látja el. A témavezető jelenléte szükséges.

A neveléstudományi tárgyakból a szóbeli időtartama témánként 20 perc. A szakmai ismeretek folyamatban, gondolkodásban, érvelésben történő bemutatása a kutatási terv ismertetése során történik. A kutatási beszámoló 30 perc, amelyet vita követ.

A komplex vizsgát a negyedik félév végén, a vizsgaidőszakon belül kell letenni. Aki a komplex vizsgát (egyszeri ismétléssel) nem tudja letenni, annak a doktori képzése ezen a ponton lezárul. (Újbóli jelentkezés önköltséges formában, a megszerzett kreditek elismertetésével lehetséges).

Sikertelen vizsga, vagy vizsgarész ismétlése az ODT állásfoglalása szerint történhet. További sikertelenség a tanulmányok befejezését jelenti.

A komplex vizsga eredményét nem kreditáljuk, így nem is számíthat bele az abszolutórium kiadásába. (Az abszolutórium automatikusan jár a 240 kredit megszerzésével.)


< Vissza