Felvételi információk

A felvételi eljárás rendjéről a Neveléstudományi Doktori Iskola Működési Szabályzatának 7-8. §-a rendelkezik.

2019/20-as tanévre vonatkozó felvételi információk

Az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája felvételt hirdet a 2019/2020-as tanév őszi félévére.
A jelentkezési határidő 2019. május 30.

A felvételi vizsgára várhatóan 2019. június közepén kerül sor.

A felvételi döntés időpontja: 2019. július 15.

 

A jelentkezés alapfeltétele MA/egyetemi szintű diploma és egy "C" típusú, államilag elfogadott, középfokú nyelvvizsga. Az egyéb benyújtandó dokumentumokról lentebb tájékozódhat.

 

A felvételi eljárás díja 7.500 forint. A felvételi eljárás díját készpénz átutalási megbízáson (sárga csekk) keresztül kell befizetni, amelyet a felvételi elbeszélgetésre történő behívó levéllel együtt küldünk meg. (A felvételi vizsgára a csekket bemutatás céljából el kell hozni.) A felvételi díj befizetése történhet átutalással is, mely esetben a számlaszám: 10035003-01426713-00000000. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: NTDI jelentkezés.

 

A Neveléstudományi Doktori Iskola által megállapított költségtérítés 150.000 forint/félév.
Amennyiben további információra van szüksége, forduljon a Doktori Iskola titkárához, Dienes Nikoletthez, a ntdi@uni-eszterhazy.hu címen.
Kérjük, olvassák át a Gyakran Ismételt Kérdéseket!

 

A Doktori Iskola témajvaslatai elérhetőek az alábbi oldalon: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=116&lang=HU

 

Javasoljuk a jelentkezőknek, hogy a kutatási téma egyeztetésével kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot a NTDI vezetőivel, a programvezetőkkel és a modulvezetőkkel.
- Dr. Bárdos Jenő: bardos.jenoistvan@chello.hu, bardos.jeno@uni-eszterhazy.hu
- Dr. Falus Iván: falusivan@gmail.com 
- Dr. Komenczi Bertalan: komenczi.bertalan@uni-eszterhazy.hu
- Dr. Mika János: mika.janos@uni-eszterhazy.hu
- Dr. Pukánszky Béla: bela@pukanszky.hu, pukanszkyb@t-online.hu 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

A doktori képzésre való jelentkezéshez benyújtott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia (mind postai, mind elektronikus úton kérjük beküldeni):

a) postai úton kérjük beküldeni:
- kitöltött Jelentkezési lap (.docx)
- kutatási terv (MSZ 3. melléklete szerint)
- a diploma másolata (utólagos bemutatás mellett);
- a nyelvtudást igazoló okmányok másolatai (utólagos bemutatás mellett);
- szakmai önéletrajz, kiegészítve a publikációk, TDK helyezések, konferenciaelőadások és egyéb alkotások jegyzékével;
- a programvezető és/vagy témavezető fogadó nyilatkozata;
- egyéni képzésre való jelentkezés esetén a munkahely támogató nyilatkozata;
- 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány;

A jelentkezési dokumentációt a következő címre kérjük postázni:

Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar
Neveléstudományi Doktori Iskola. 3300 Eger, Klapka utca 12.

b) elektronikus úton is kérjük beküldeni:
ntdi@uni-eszterhazy.hu, tárgy: "doktori iskolába jelentkezés"
- kitöltött jelentkezési lap (.docx) - Kérjük, hogy word formátumban csatolják a jelentkezéshez!
- kutatási terv (MSZ 3. melléklete szerint)
- a kutatni kívánt témáról szóló 1-2 íves esszé (amennyiben van, például hasonló és/vagy rokon témában írt szakdolgozat, diplomamunka stb.)
- szakmai önéletrajz
- publikációs jegyzék

Amennyiben záróvizsga előtt áll, kérjük, hogy a záróvizsgát követően küldje meg számukra a diplomájának minősítését tartalmazó igazolást.
Záróvizsga előtt álló hallgatók jelentkezése esetén a diploma bemutatásának határideje a beiratkozás időpontja. Ennek megtörténtéig az érintett hallgatók csak feltételesen tekinthetők felvettnek.

 

A Nemzeti Köznevelési Törvényben (CXC/2011 tv.) bevezetett pedagógus-életpályamodell szerint a tudományos fokozatot megszerző és rendszeresen publikáló tanárok számára a jelentősen magasabb anyagi elismeréssel járó kutató tanári fokozatba lépés lehetősége nyílik meg.

A jelentkezők rangsorolása

A jelentkezők értékelése részben a benyújtott pályázat, részben a felvételi beszélgetés alapján történik. A beszélgetés során a bizottság meggyőződik a jelentkező szakmai felkészültségéről és kutatási elképzeléseiről. A felvételi rangsorolás 4 szempont alapján történik:

  • a) az oklevél minősítése (MSZ 4. melléklet szerint) – 20 pont
  • b) nyelvismeret (MSZ 4. melléklet szerint) – 20 pont
  • c) korábbi tudományos teljesítmény (a benyújtott szakmai anyagok alapján, azok minőségére való tekintettel, a Felvételi Bizottság mérlegelése szerint) – 25 pont
  • d) szakmai beszélgetés – 35 pont

A legalább jó minősítésű mester, illetve a korábbi képzési rendszerben azzal egyenértékű egyetemi diploma a megszerzéstől számított két évig számít a jelentkezés feltételének, a rangsorolásban azonban ezt követően is szerepet játszik.
A felvételi bizottság a jelentkezőket 100 pontig értékeli. A legalább 60 pontot elért jelöltek kerülnek rangsorolásra. A felvételi rangsorolást a felvételi bizottság véleményét figyelembe véve a Doktori Iskola Tanácsa állapítja meg, s ennek alapján tesz javaslatot az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnökének a felvételi döntésre.


< Vissza