A Doktori Iskola adatai

AZ INTÉZMÉNY NEVE:

Eszterházy Károly Egyetem
3300 Eger, Eszterházy tér 1.


A DOKTORI ISKOLA MEGNEVEZÉSE:

Neveléstudományi Doktori Iskola


A DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYTERÜLETI ÉS TUDOMÁNYÁGI BESOROLÁSA:

Bölcsészettudományok / Neveléstudományok


A DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TERÜLETE:

A pedagógus, a pedagógusképzés és az iskolai gyakorlat neveléstudományi kutatása: történeti és kortárs vonatkozások.
Research on teaching, teachers and teacher education: historical and contemporary aspects.


A KIADHATÓ DOKTORI FOKOZAT TUDOMÁNYÁGÁNAK MEGNEVEZÉSE:

PhD - neveléstudományok


A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, SZEMÉLYEK

A Doktori Iskola vezetője:
Dr. Pukánszky Béla, DSc, egyetemi tanár
Dr. Bárdos Jenő, DSc, professor emeritus, programigazgató
Titkárság:
Dienes Nikolett, a Neveléstudományi Doktori Iskola titkára
Gortva János, a Neveléstudományi Doktori Iskola ügyvivő szakértője

Cím: 3300 Eger, Klapka utca 12.
Telefon: +3636 520400/3157
E-mail: ntdi@uni-eszterhazy.hu

 

A Neveléstudományi Doktori Iskolát megalapozó mesterszakok MAB határozatai

2011/2/IX/7. (Szakind) Ms1336 EKF neveléstudomány (kora gyermekkor pedagógiája, nevelési és oktatási kutatások szakirány) mesterszakindítás
A MAB támogatja a neveléstudomány mesterképzési szak indítását – a tervezett kora gyermekkor pedagógiája és a nevelési és oktatási kutatások szakirányokon – az Eszterházy Károly Főiskolán.

 

2007/10/XII/5/16. (Szakind) Ms335-Ms360 EKF tanári mesterszak indítása - tanári modul
Az Eszterházy Károly Főiskola tanári mesterszakán indítandó képzések tanári modulja a tanári képesítés pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismereteinek átadására megfelelő.

Osztott tanári szakképzettségek és a MAB határozatainak száma

2007/10/XII/5/19 tanár - ének-zene tanár
2007/10/XII/5/21 tanár - játék- és szabadidő-szervező tanár
2007/10/XII/5/22 tanár - multikulturális nevelés tanára
2007/10/XII/5/23 tanár - inkluzív nevelés tanára
2007/10/XII/5/24 tanár - tehetségfejlesztő tanár
2007/10/XII/5/25 tanár - kollégiumi nevelőtanár
2007/10/XII/5/26 tanár - pedagógiai értékelés és mérés tanára
2008/1/XI/3/38 tanár - magyartanár
2008/1/XI/3/41 tanár - történelemtanár
2008/1/XI/3/45 tanár - vizuális- és környezetkultúra-tanár
2008/1/XI/3/49 tanár - család- és gyermekvédő tanár
2008/2/X/5/5 tanár - kommunikációtanár
2008/4/VIII/5/6 tanár - angoltanár
2008/4/VIII/5/7 tanár - etikatanár
2008/5/VIII/6/21 tanár - mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár
2008/8/V/60 tanár - pedagógiatanár
2008/8/V/61 tanár - franciatanár
2008/8/V/62 tanár - testnevelőtanár
2008/9/X/42 tanár - ember és társadalom műveltségterületi tanár
2008/9/X/43 tanár - informatikatanár
2008/9/X/44 tanár - matematikatanár
2008/9/X/45 tanár - földrajztanár
2009/6/XI/47 tanár - kémiatanár
2009/7/XII/65 tanár - némettanár
2009/7/XII/67 tanár - közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)
2011/3/VII/13 tanár - biológiatanár

A fentieken túl az alábbi osztatlan – mesterfokozatot nyújtó – tanári szakokat vette nyilvántartásba az Oktatási Hivatal.
Közismereti tanárszakok:
• angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)
• angol nyelv és kultúra tanára (középiskolai)
• ének-zene tanár
• etikatanár
• magyartanár (általános iskolai)
• magyartanár (középiskolai)
• német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)
• német nyelv és kultúra tanára (középiskolai)
• rajz- és vizuáliskultúra-tanár
• történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai)
• történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (középiskolai)
• média-, mozgókép- és kommunikációtanár
• közösségi művelődés tanára
• könyvtárostanár
• biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai)
• biológiatanár (egészségtan) (középiskolai)
• fizikatanár (általános iskolai)
• földrajztanár (általános iskolai)
• földrajztanár (középiskolai)
• informatikatanár (általános iskolai)
• kémiatanár (általános iskolai)
• matematikatanár (általános iskolai)
• matematikatanár (általános iskolai)
• természetismeret- környezettan
• testnevelő tanár (általános iskolai)
• testnevelő tanár (középiskolai)
Osztatlan szakmai tanárszakok:
• közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek szakirány)
• pedagógiatanár

 

 


< Vissza